Sakrament namaszczenia chorych

 

Chorych z posługą sakramentalną odwiedzamy na wezwanie przez rodzinę chorego.
Przy zgłoszeniu chorego należy określić jego stan zdrowia

(zwłaszcza czy jest on w stanieprzyjąć Komunię Świętą).
W domu chorego należy przygotować:
- Stół nakryty białym obrusem, krzyż, świece;
- Na stole: kropidło, woda święcona, szklanka z wodą i talerzyk z watą.

 

Wszyscy obecni w domu biorą udział w modlitwie.

Prosimy nie czekać na ostatnią chwilę!!! z wezwaniem kapłana do chorego, aby ten obrzęd nie stał się Ostatnim Namaszczeniem.

Pierwsza Komunia Święta

Do przyjęcia przez Dziecko I Komunii Świętej potrzebna jest metryka chrztu dziecka.
Jeżeli dziecko było ochrzczone w parafii tutejszej owa metryka nie jest konieczna.
Natomiast jeżeli dziecko było ochrzczone w innej parafii należy wziąć metrykę chrztu
dziecka z parafii chrztu. Należy ją dostarczyć jak najszybciej.

Rodzice Chrzestni:
Nazwiska i Imiona Rodziców Chrzestnych z adresem zamieszkania oraz wiekiem.
Zaświadczenia parafii Rodziców Chrzestnych, że są praktykującymi katolikami.
 

Przypominamy, iż Rodzicami Chrzestnymi nie mogą być:
- Niewierzący czy osoby innej wiary,
- Osoby niepraktykujące,
- Żyjące na kontrakcie cywilnym lub bez żadnego ślubu,
- Nie bierzmowani i nie posiadający świadectwa z katechezy,
- Prowadzący gorszący tryb życia.

Chrzest święty 

Dziecko do Chrztu Świętego należy zgłosić przynajmniej dwa tygodnie przed
uroczystością przynosząc do kancelarii:


1.  Wyciąg aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego(oryginał do wglądu).
2. Metrykę ślubu kościelnego rodziców dziecka (w przypadku małżeństwa

nie sakramentalnego, gdy istnieją

przeszkody do zawarcia ślubu kościelnego - zaświadczenie o zawarciu
kontraktu cywilnego)

 

 

Dokumenty potrzebne przy sakramentach i pogrzebie katolickim

Bierzmowanie

-metryka chrztu świętego
-zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie
świadectwo katechizacji
-w przypadku osób starszych-świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej

Rozmowa duszpasterska przed ślubem odbywa się w 2 etapach:
1. Spisanie protokołu przedślubnego oraz wystawienie zapowiedzi, inne ustalenia szczegółowe.
2. Rozmowa duszpasterska na 2 tygodnie przed ślubem (gdy wszystkie dokumenty zostały złożone np. zapowiedzi, zaświadczenia o odbytym kursie przedmałżeńskim, inne brakujące w dniu spisywanie protokołu).

Małżeństwo katolickie

Narzeczeni zgłaszają się w parafii zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego
osobiście 3 miesiące przed zawarciem małżeństwa. W kancelarii parafialnej
przedstawiają osobiście następujące dokumenty:


1. Metryki chrztu do ślubu kościelnego (ważność wydania: 6 miesięcy przed

datą ślubu) z adnotacją o przyjęciu sakramentu bierzmowania
2. Dowody osobiste
3. Ostatnie świadectwo z katechezy szkolnej
4. Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie
małżeństwa z Urzędu Stanu Cywilnego w 3 egzemplarzach.
5. W przypadku wdowców - kościelne świadectwo śmierci współmałżonka.

Pogrzeb katolick

Pogrzeb zgłaszamy w parafii zamieszkania Zmarłego.
W kancelarii należy okazać:
 1. Akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego (do wglądu)
 2. Zaświadczenie o przyjęciu Sakramentu Chorych przed śmiercią, np. od

Kapelana Szpitala
 3. W przypadku pochówku poza parafią zamieszkania osoby zmarłej

pozwolenie odproboszcza parafii zamieszkania na pogrzeb w naszej parafii

Najlepszym darem dla Zmarłego jest pełne uczestnictwo we Mszy św.

(z przyjęciem Komunii św.)

 

Parafia bł. Karoliny Kózkówny w Ełku 

Adres

 

ul. Księcia Witolda 2a, Ełk, Poland

Kontakt

 

+48 607 862 464

k.kozkowna2023@gmail.com

Nr konta parafii

 

Bank PKO BP 

52 1020 4724 0000 3102 0028 3887

Wszystkie Prawa Zastrzeżone ©