Bł. Karoliny, Zgromadzenie Słowa Bożego Księża Werbiści.

 

Myśl o utworzeniu parafii pw. bł. Karoliny Kózkówny w Ełku pojawiła się w pierwszej połowie 1991 r. W liście z 1 czerwca bp Edmund Piszcz, ówczesny ordynariusz warmiński, zwrócił się z prośbą do ks. Andrzeja Zienkiewicza, wikariusza w Elblągu, o przyjęcie stanowiska proboszcza parafii. Napisał m.in.: „Serdecznie proszę o wyrażenie zgody kanonicznej na objęcie stanowiska proboszcza parafii pw. bł. Karoliny Kózkówny w Ełku, na Osiedlu Grunwaldzkim, którą mam zamiar powołać do życia z dniem 1 lipca 1991 r.”. Teren parafii został wyłoniony z części parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Ełku.

Parafia bł. Karoliny Kózkówny w Ełku 

Historia Parafii

W chwili utworzenia parafia liczyła ok. tysiąca wiernych. Obecnie wchodzi ona w skład dekanatu pw. Świętej Rodziny w Ełku. Z początku parafia nie dysponowała własną świątynią ani żadnym innym zapleczem gospodarczym, stąd Msze św. oraz inne sakramenty sprawowano zazwyczaj w świątyni pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Ełku. Tylko w okresie letnim ustawiano na
działce wydzierżawionej od miasta ołtarz polowy i sprawowano przy nim Msze św.


Wznoszenie tymczasowej kaplicy, zaprojektowanej przez p. Zenona Sobola, technika budowlanego, rozpoczęto po wakacjach 1991 r. Zbudowano ją z pustaków, miała 17 m długości, 11 m szerokości i 4,5 m wysokości (do sufitu). Powierzchnia użytkowa kaplicy wynosiła 192 m2. Ta kaplica służyła wiernym aż do roku 2014. Istniejący obecnie kościół parafialny wznoszono w latach 2006–2014. Zaprojektował go p. Andrzej Chwalibóg z Białegostoku.

6 lipca 2008 r. miało miejsce pobłogosławienie i wmurowanie kamienia węgielnego, a sześć lat później, tj. 13 września 2014 r. – poświęcenie kościoła i konsekracjaołtarza. Obu wydarzeniom przewodniczył biskup ełcki – Jerzy Mazur.

 

Bryła świątyni w swoim ogólnym zarysie nawiązuje do jednonawowych kościołów gotyckich. Jej fasada będzie posiadać symetrycznie umieszczoną wieżę z dzwonami . Szerokość obiektu wynosi ok. 20 m, długość – 33 m, a wysokość wieży wraz z krzyżem ma być – 39 m. Powierzchnia użytkowa kościoła sięga 1043 m2, a kubatura 17 100 m3.

 

Od strony zachodniej, bezpośrednio przy ścianie tylnej ołtarzowej, znajduje się dom parafialny, składający się z trzech kondygnacji.
Kościół posiada jedną nawę zakończoną prezbiterium oraz dwa ołtarze boczne (jeden poświęcony Miłosierdziu Bożemu, a drugi Świętej Rodzinie).

W centrum ołtarza głównego znajduje się figura Chrystusa Zmartwychwstałego, a nieco poniżej – tabernakulum. Po obu stronach figury, jak też w bocznych ścianach prezbiterium, znajdują się malowidła ścienne przedstawiające świętych, wśród których odnaleźć można m.in. bł. Karolinę Kózkównę – patronkę parafii i kościoła. Nad kruchtą wejścia głównego znajduje się empora chóru (na emporze malowidło ścienne pt. „Ostatnia Wieczerza”).

 

Parafia nie posiada własnego cmentarza grzebalnego, wierni chowani są najczęściej na cmentarzach komunalnych w Ełku i Bartoszach.

 

W 1997 r. do parafii należało ok. 1100 katolików, natomiast w 2017 r. – ok. 1000, w 2022 ok. 1500 mieszkańców.

 

W skład parafii wchodzi pięć miejscowości: Chruściele, Mącze, Szarejki, Szarek oraz Ełk (ulice: Danusi, Długosza, Jagienki, Juranda, Królowej
Jadwigi, Książąt Mazowieckich, Księcia Witolda, Księżnej Anny, Maćka z Bogdańca, Zamkowa, Zawiszy Czarnego, Zbyszka z Bogdańca) i Osiedle „Podgrodzie”.

 

Pierwszym rządcą parafii był ks. Andrzej Zienkiewicz (1991–1992), a następnie: ks. Marian Szczęsny (1992–1993), ks. Stanisław Suwała CR (1993–1994), ks. Krzysztof Gieglis (1994–2016), ks. dr Dariusz Zalewski (2016–2022) , ks. dr Wojciech Kotarski (od 2022-2023r.). Od 23-07-2023 o. Zbigniew Sudoł SVD Werbista Zakonnik.

 

Z parafii pochodzą m.in. ks. Mirosław
Mścichowski i ks. Przemysław Przekop.

Adres

 

ul. Księcia Witolda 2a, Ełk, Poland

Kontakt

 

+48 607 862 464

k.kozkowna2023@gmail.com

Nr konta parafii

 

Bank PKO BP 

52 1020 4724 0000 3102 0028 3887

Wszystkie Prawa Zastrzeżone ©