Rys historyczny: Pierwsze wzmianki o Bajtkowie pochodzą z końca XV w. Kościół został wybudowany w 1895 r. i służył wspólnocie protestanckiej. Po II wojnie światowej, gdy na tereny Bajtkowa przybyli katolicy, kościół został przekazany wspólnocie katolickiej. W 1946 r. został uroczyście poświęcony przez ks. Jana Kąckiego CRL. Przez szereg lat duszpasterstwo w parafii sprawowali księża Kanonicy Regularni Laterańscy z par. NSJ z Ełku. Następnie opiekę nad parafią przejęli księża diecezjalni. Kanoniczne erygowanie parafii dokonało się 26 lipca 1982 r. przez Bpa Jana Obłąka, Biskupa Warmińskiego.

W czerwcu 2024 parafia została przekazana Zgromadzeniu Słowa Bożego  (Societas Verbi Divini)

Świątynia zbudowana jest w stylu neogotyckim z cegły i kamieni polnych. Jest to budowla trójnawowa na planie prostokąta z wieżą od strony zachodniej. Dach świątyni dwuspadowy pokryty dachówką.

 

 

Historia Parafii

Wyposażenie świątyni: W prezbiterium znajduje się drewniany ołtarz soborowy. W centralnym miejscu w prezbiterium ustawiona jest figura Matki Bożej Różańcowej. W świątyni są dwa ołtarze boczne: jeden poświęcony św. Antoniemu, drugi Miłosierdziu Bożemu. Drewniana ambona umieszczona jest w nawie, przy kolumnie od strony północnej kościoła. Naprzeciw ołtarza głównego znajduje się chór muzyczny.

Grupy parafialne: Żywy Różaniec, Ruch Focolari, Parafialny Zespół Caritas

 

Cmentarz: Cmentarz parafialny w Bajtkowie

Odpust: Matki Bożej Różańcowej – 7 października

Księgi parafialne: od 1970 r.

Adres

 

ul. Księcia Witolda 2a, Ełk, Poland

Kontakt

 

+48 607 862 464

k.kozkowna2023@gmail.com

Nr konta parafii

 

Bank PKO BP 

52 1020 4724 0000 3102 0028 3887

Wszystkie Prawa Zastrzeżone ©