Karolina Kózka, także Karolina Kózkówna polska męczennica, dziewica oraz błogosławiona Kościoła Katolickiego.

 

 

Karolina urodziła się 2 sierpnia 1898 r w podtarnowskiej wsi Wał-Ruda.

Była czwartym dzieckiem z jedenaściorga dzieci Jana Kózki i Marii z domu Borzęckiej. Została ochrzczona w piątym dniu życia w  kościele parafialnym w Radłowie.


Rodzice Karoliny posiadali niewielkie gospodarstwo na którym pracowała z nimi. Opiekowała się również licznym rodzeństwem. Była dzieckiem posłusznym i pilnym. Uczyła się chętnie i bardzo dobrze, z religii otrzymywała zawsze wzorowe oceny, była pracowita i obowiązkowa.

 

Wzrastała w atmosferze żywej wiary. W jej domu rodzinnym praktykowana była wspólna wieczora modlitwa. Modlono się również przy posiłkach, codziennie śpiewano Godzinki. Cała rodzina często przystępowała do. sakramentów i uczestniczyła we Mszy także w dzień powszedni. Krewni i sąsiedzi często gromadzili się w rodzinnym domu Karoliny na wspólne czytanie Pisma świętego, żywotów świętych i religijnych czasopism. W Wielkim Poście śpiewano tam Gorzkie Żale, a w okresie Bożego Narodzenia - kolędy

Parafia bł. Karoliny Kózkówny w Ełku 

Patronka Parafii

W latach 1906–1912 uczęszczała do miejscowej szkoły podstawowej, którą ukończyła z wynikiem celującym. Potem uczęszczała jeszcze na tzw. naukę dopełniającą trzy razy w tygodniu.


Do Pierwszej Komunii św. przystąpiła w roku 1907 w Radłowie, a bierzmowana została w 1914 r. przez biskupa tarnowskiego Leona Wałęgę w nowo wybudowanym kościele parafialnym w Zabawie.

 

Ważną osobą w życiu Karoliny był jej wuj, Franciszek Borzęcki prowadził on we własnym domu niewielką wypożyczalnię książek i czasopism religijnych. Był  bardzo religijny i zaangażowany w działalność apostolską i społeczną. Karolina pomagała mu w prowadzeniu świetlicy i biblioteki. Zdobytą od wuja wiedzę przekazywała dalej. Katechizowała swoje rodzeństwo i okoliczne dzieci, śpiewała z nimi pieśni religijne, odmawiała różaniec i zachęcała do życia według Bożych przykazań. 


Należała do Bractwa Komunii świętej wynagradzającej, Apostolstwa Modlitwy, Towarzystwa Wstrzemięźliwości oraz była zelatorką Koła Żywego Różańca. W czasie procesji nosiła feretron Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej. Na szyi nosiła różaniec, który codziennie odmawiała.

 

W lipcu 1914 wybuchła I wojna światowa. Jej rodzinną miejscowość objął front nacierających wojsk rosyjskich, które od 17 listopada zaczęły tam stacjonować. 


8 listopada 1914, gdy Karolina przebywała w domu rodzinnym, zajmując się m.in. młodszym rodzeństwem, około godziny 9:00 została przemocą uprowadzona przez carskiego żołnierza i bestialsko zamordowana, gdy broniła się pragnąc zachować dziewictwo. Po kilkunastu dniach, 4 grudnia 1914 r., w pobliskim lesie znaleziono jej zmasakrowane ciało.


Pogrzeb jej odbył się 6 grudnia w Zabawie przy licznym udziale wiernych - obecnych było ok. 3000 ludzi, a następnie została ona pochowana na parafialnym, miejscowym cmentarzu grzebalnym.

 

Rodzice ufundowali jej okazały pomnik, wykonany z kamienia pińczowskiego, z figurą Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej, na którym umieszczono wyryty napis:


„Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądają. – Tu spoczywa śp. Karolina Kózka, męczennica za swe panieństwo z ostatniej wojny światowej. Urodzona 2 VIII 1898 r., zamordowana 18 XI 1914 r. – Duszo dziewicza, przed tronem Boga proś za nami i upraszaj nam więcej takich dusz niewinnych. – Kochanej córce postawili rodzice.”


W 1917 roku bp Wałęga przeniósł jej ciało do grobowca przy parafialnym kościele we wsi Zabawa.

18 listopada 1917 dokonano ekshumacji jej zwłok za zezwoleniem władz kościelnych z udziałem bp. Leona Wałęgi oraz przełożono je do metalowej trumny, po czym złożono je uroczyście w nowym grobowcu na cmentarzu kościelnym.


W trakcie procesu beatyfikacyjnego 6 października 1981 r. przeprowadzono ekshumację i pierwsze rozpoznanie doczesnych szczątków Karoliny. W obecności biskupa tarnowskiego Jerzego Ablewicza jej szczątki przeniesiono z grobowca na cmentarzu kościelnym do sarkofagu w kruchcie kościoła Zabawskiego po dokonaniu sesji rekognicyjnej pod kierunkiem o. Michała Machejka OCD, po czym 18 marca 1987 odbyła się sesja (łac. recognitionis reliquiarum), a następnie trumienkę z relikwiami złożono ostatecznie pod mensą wielkiego ołtarza kościoła Trójcy Przenajświętszej w Zabawie.

 

10 czerwca 1987 r. w Tarnowie św. Jan Paweł II beatyfikował Karolinę. W czasie Mszy beatyfikacyjnej powiedział: 


" Ta młodziutka córka Kościoła tarnowskiego, którą od dzisiaj będziemy zwać błogosławioną, swoim życiem mówi przede wszystkim do młodych, do chłopców i dziewcząt... Mówi o wielkiej godności kobiety: o godności ludzkiej osoby. O godności ciała, które wprawdzie na tym świecie podlega śmierci, jak i jej młode ciało uległo śmierci, ale to ludzkie ciało nosi w sobie zapis nieśmiertelności, jaką człowiek ma osiągnąć w Bogu wiecznym i żywym, przez Chrystusa... ".

 

Bł. Karolina Kózkówna jest patronką Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży (KSM) i Ruchu Czystych Serc.

W ikonografii przedstawiana jest z palmą w ręce.

 

Adres

 

ul. Księcia Witolda 2a, Ełk, Poland

Kontakt

 

+48 607 862 464

k.kozkowna2023@gmail.com

Nr konta parafii

 

Bank PKO BP 

52 1020 4724 0000 3102 0028 3887

Wszystkie Prawa Zastrzeżone ©